მიმდინარეობს დამუშავება

თვითმმართველობის ასოციაციციის ლობირების უნარ-ჩვევების განვითარება (2005)

მიზანი: ასოციაციის თანამშრომელთა ლობირებისა და ადვოკატირების უნარ-ჩვევების განვითარება

დონორი: ნიდერლანდების მუნიციპალიტეტების ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაცია

სამიზნე ჯგუფია/არეალი: წევრი მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2005

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?