მიმდინარეობს დამუშავება

ადამიანის უფლებათა ლოკალიზაციის ხელშეწყობა საქართველოში

მიზანი : ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთა შესაძლებლობების გაზრდა ადამიანის უფლებების დაცვისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის პროგრამების განხორციელებისთვის. 

დონორი: ევროპის საბჭო

სამიზნე მუნიციპალიტეტები:  დედოფლისწყარო, წალკა, თეთრიწყარო, მარნეული, ბოლნისი, დმანისი, ბორჯომი, ჩოხატაური, ოზურგეთი, წყალტუბო, ზესტაფონი, ონი, თბილისი. . 

 

პროექტის პერიოდი: 2022 წლის მარტი - 2023 წლის მარტი

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?