მიმდინარეობს დამუშავება

ქალთა ლიდერობა დემოკრატიისთვის საქართველოში

მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობების მხარდაჭერა, რათა უკეთ მიიღონ გენდერული თანასწორობის ვალდებულებები და ხელი შეუწყონ ქალთა მონაწილეობისა და ლიდერობას ადგილობრივ ცხოვრებაში.

სამიზნე მუნიციპალიტეტები: ქვეყნის 64-ვე მუნიციპალიტეტი

პროექტის პერიოდი:  2023-2026

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?