მიმდინარეობს დამუშავება

დელეგაცია ევროპის რეგიონთა და მუნიციპალიტეტთა საბჭოში (CEMR)

2010 წლიდან ასოციაცია (NALAG) არის ევროპის რეგიონთა და მუნიციპალიტეტთა საბჭოს წევრი.
ევროპულ მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭო (CEMR) უძველესი და ფართომასშტაბიანი რეგიონული და ადგილობრივი მმართველობის ევროპული ასოციაციაა და ის ერთადერთი ორგანიზაციაა, რომელიც 41 ევროპული ქვეყნის ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციებს აერთიანებს.
ევროპულ მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭო მსოფლიო ორგანიზაციის ”გაერთიანებული ქალაქებისა და ადგილობრივი მმართველობის (UCLG)” ევროპული სექციაა.დელეგაციის წევრები

 

სახელი, გვარი ძირითადი/
სათადარიგო წევრი
ელ-ფოსტა თანამდებობა
ნინო
რუხაძე
სრული წევრი nino.rukhadze@tsu.ge CEMR-ის ვიცე-პრეზიდენტი,
თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
ბექა
ვაჭარაძე
სრული წევრი

beka.vacharadze@poti.gov.ge

ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი
ნერიმან
ცინცაძე
სრული წევრი tsintsadzeneriman@gmail.com  ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
შორენა
ნოზაძე
სათადარიგო
წევრი

shorenanozadzeberidze@gmail.com

მცხეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
საბა
კბილაშვილი
სათადარიგო
წევრი
sabakbila@gmail.com ახალციხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
ქეთევან
ხომერიკი             
სათადარიგო
წევრი                             
katekhomeriki@gmail.com ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი

 

დელეგაციის მდივანი
 

სახელი, გვარი ელ-ფოსტა თანამდებობა

ტატიანა 
ბოკუჩავა
                             

tbokuchava@nala.ge                    
 საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის საერთაშორისო ურთიერთობათა მდივანი