მიმდინარეობს დამუშავება

დელეგაცია ევროპის საბჭოს კონგრესში

ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფალთა კონგრესი პან-ევროპული პოლიტიკური კრებაა, რომელიც 200 000-ზე მეტი ხელისუფლების 612 წარმომადგენელს აერთიანებს 46 ევროპული ქვეყნიდან.

კონგრესის დანიშნულებაა დემოკრატიის მხარდაჭერა ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე, ადგილობრივი და რეგიონული მთავრობების შესაძლებლობების გაუმჯობესება და ხელისუფლების თვითმმართველობების გაძლიერება. მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ევროპის საბჭოს ქარტიის მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის დადგენილი პრინციპების შესრულება. ის ხელს უწყობს დელეგირებისა და რეგიონალიზაციის პროცესებს და ქალაქებსა და რეგიონებს შორის თანამშრომლობას.


დელეგაციის ხელმძღვანელი: კახა კალაძე

დელეგაციის ხელმძღვანელის მოადგილე: ლევან ჟორჟოლიანი
 

ფოტო სახელი
გვარი
ძირითადი/
სათადარიგო
წევრი
ელ-ფოსტა თანამდებობა
კახა
კალაძე 
                  
ძირითადი წევრი kakhakaladze@nala.ge თბილისის
მუნიციპალიტეტის
მერი
ლევან
ჟორჟოლიანი
ძირითადი წევრი levanzhorzholiani92@gmail.com თბილისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
ოთარ
გრიგოლია
 
ძირითადი წევრი grigolas86@gmail.com თბილისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
 

თინათინ
ნიკოლაშვილი

ძირითადი წევრი
 

 

 

tatianikolashvili91@gmail.com 

ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
სევდია
უგრეხელიძე
ძირითადი წევრი sevdiaugrexelidze@yahoo.com სენაკის 
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
გიორგი
ტყემალაძე
სათადარიგო წევრი g_tkemaladze@yahoo.com თბილისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
თავმჯდომარე
ირაკლი
ჭეიშვილი
სათადარიგო წევრი i.tcheishvili@gmail.com აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
უმაღლესი
საბჭოს წევრი
  დავით
ქათამაძე
სათადარიგო წევრი davit.katamadze@tkibuli.gov.ge ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
ნათია
შელეგია 
სათადარიგო წევრი

 

 

natia.shelegia@yahoo.com

 

 

რუსთავის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
ლია
როინიშვილი
სათადარიგო წევრი

 

 

liaroinishvili@gmail.com

 

 

დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი


 

დელეგაციის მდივანი 
 

სახელი, გვარი ელ-ფოსტა თანამდებობა

ტატიანა  ბოკუჩავა                           

tbokuchava@nala.ge                                     
 საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის საერთაშორისო ურთიერთობათა მდივანი