მიმდინარეობს დამუშავება

დელეგაცია ევროპის საბჭოს კონგრესში

დელეგაციის ხელმძღვანელი: კახა კალაძე

დელეგაციის ხელმძღვანელის მოადგილე: ლევან ჟორჟოლიანი
 

ფოტო სახელი
გვარი
ძირითადი/
სათადარიგო
წევრი
ელ-ფოსტა თანამდებობა
კახა
კალაძე 
                  
ძირითადი წევრი kakhakaladze@nala.ge თბილისის
მუნიციპალიტეტის
მერი
ლევან
ჟორჟოლიანი
ძირითადი წევრი levanzhorzholiani92@gmail.com თბილისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
ოთარ
გრიგოლია
 
ძირითადი წევრი grigolas86@gmail.com თბილისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
 

თინათინ
ნიკოლაშვილი

ძირითადი წევრი
 

 

 

tatianikolashvili91@gmail.com 

ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
სევდია
უგრეხელიძე
ძირითადი წევრი sevdiaugrexelidze@yahoo.com სენაკის 
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
გიორგი
ტყემალაძე
სათადარიგო წევრი g_tkemaladze@yahoo.com თბილისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
თავმჯდომარე
ირაკლი
ჭეიშვილი
სათადარიგო წევრი i.tcheishvili@gmail.com აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
უმაღლესი
საბჭოს წევრი
  დავით
ქათამაძე
სათადარიგო წევრი davit.katamadze@tkibuli.gov.ge ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
ნათია
შელეგია 
სათადარიგო წევრი

 

 

natia.shelegia@yahoo.com

 

 

რუსთავის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
ლია
როინიშვილი
სათადარიგო წევრი

 

 

liaroinishvili@gmail.com

 

 

დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი


 

დელეგაციის მდივანი 
 

სახელი, გვარი ელ-ფოსტა თანამდებობა

ტატიანა  ბოკუჩავა                           

tbokuchava@nala.ge                                     
 საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის საერთაშორისო ურთიერთობათა მდივანი