მიმდინარეობს დამუშავება

კარგი მმართველობისა და ტერიტორიული განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში (2022-2023)

მიზანი : ტრენინგები მუნიციპალური პროექტების განსახორციელებლად; გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში.

დონორი: UNDP/EU

სამიზნე მუნიციპალიტეტები: შემდეგი რეგიონების ყველა მუნიციპალიტეტი:
კახეთი, ქვემო ქართლი, მცხეთა მთიანეთი, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია

პროექტის პერიოდი: 2022 წლის ივნისი - 2023 წლის სექტემბერი

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?