მიმდინარეობს დამუშავება

ფისკალური დეცენტრალიზაციის ინიციატივა (2005)

მიზანი: საქართველოში ფისკალური დეცენტრალიზაციის შესახებ საზოგადოებრივი დისკუსიის წარმართვის ხელშეწყობა

დონორი: ღია საზოგადოების ინსტიტუტი/ადგილობრივი მმართველობის ინიციატივა

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: საქართველოს მუნიციპალიტეტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები

განხორციელების ვადა: 2005

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?