მიმდინარეობს დამუშავება

რეგიონული განვითარების ხელშეწყობა ტრანსასაზღვრო თანამშრომლობით (2010)

მიზანი: საქართველო-სომხეთის საზღვარზე არსებული თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლობის ხელშეწყობა

დონორი:  MATRA (ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო)

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: ნინოწმინდის, ბოლნისის, დმანისისა და მარნეულის მუნიციპლიტეტები

განხორციელების ვადა2010-2012

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?