მიმდინარეობს დამუშავება

დეცენტრალიზაციის პროცესის მხარდაჭერა საქართველოში (2004)

მიზანი: თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის ლობირების უნარ-ჩვევების განვითარება და მუნიციპალიტეტების ჩართვა ადგილობრივი თვითმმართველობის  რეფორმაში

დონორი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: საქართველოს მუნიციპალიტეტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები

განხორციელების ვადა: 2004-2005

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?