მიმდინარეობს დამუშავება

ტრანს-სასაზღვრო თანამშრომლობის განვითარება სომხეთთან (2009)

მიზანირეგიონული განვითარების ხელშეწყობა ტრანს-სასაზღვრო თანამშრომლობით

დონორი: MATRA

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: ქვემო ქართლის რეგიონი

განხორცილების ვადა: 2009

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?