BPP კონკურსის მმართველმა კომიტეტმა  2022-2023 წწ.  გამარჯვებული 12 მუნიციპალიტეტი გამოავლინა

2023-12-11

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის (ათეა) მიერ განხორციელებული საუკეთესო პრაქტიკის კონკურსის მმართველმა კომიტეტმა, 2022-2023 წწ.  გამარჯვებული 12 მუნიციპალიტეტი გამოავლინა.
აღნიშნული გადაწყვეტილება, კომიტეტის წევრებმა საჯარო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებით და შესაბამისი დარგის ექსპერტებით დაკომპლექტებული შეფასების კომისიის რეკომენდაციის გათვალისწინებით მიიღეს. 
დღევანდელი შეხვედრა, რომელიც ონლაინ რეჟიმში წარიმართა, დისკუსიის ფონზე მიმდინარეობდა, თუმცა სხდომის მონაწილეები საბოლოოდ იმ მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროგრამებზე შეჯერდნენ, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ პროექტის კრიტერიუმებს.
აღსანიშნავია, რომ წინა წლებთან შედარებით, კონკურსზე წელს რეკორდული რაოდენობის, 67 განაცხადი იყო წარმოდგენილი, რაც კომიტეტის წევრების განცხადებით,  კიდევ ერთხელ ადასტურებს კონკურსის გამჭვირვალობასა და ობიექტურობას, ასევე მუნიციპალიტეტებს შორის წარმატებული პროექტების გაზიარების მნიშვნელობასა და აუცილებლობას.
კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია,  მიმდინარე წლის 15 დეკემბერს, საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის ეროვნულ კონფერენციაზე გაიმართება.
მმართველი კომიტეტის სხდომამდე, გაიმართა პროგრამის ფარგლებში შექმნილი შეფასების კომისიის შეხვედრა, სადაც მონაწილეებმა შემოსული პროექტები სპეციალურად შემუშავებული ინდიკატორებით და კრიტერიუმებით შეაფასეს და მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილი  განაცხადიდან, 21 საუკეთესო პროგრამა გამოყვეს.
2022-2023 წლების საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამისთვის (BPP), შეირჩა შემდეგი 14 საკონკურსო თემა:

1. მოქალაქეთა მონაწილეობა, ადგილობრივი საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება;

2. ადგილობრივ დონეზე საშუალოვადიანი განვითარების დაგეგმვა; ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვა და მონაწილეობითი ეკონომიკური განვითარების ინოვაციური მოდელების დანერგვა;

3. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და გენდერულად მგრძნობიარე მუნიციპალური სერვისების განვითარება;

4. სკოლამდელი აღზრდა, სკოლისგარეშე განათლება და ზრდასრულთა განათლების მუნიციპალური პროგრამები;

5. გარემოს დაცვა, ენერგოეფექტურობის და კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის ხელშეწყობა;

6. მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვა და ცირკულარული ეკონომიკის მოდელის დანერგვაში ხელშეწყობა;

7. ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელება და ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა;

8. მუნიციპალური სოციალური პროგრამების მონაწილეობითი დაგეგმვა, მუნიციპალური სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ეფექტიანობის და ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

9. ბავშვის საჭიროებებზე მორგებული სოციალური პროგრამები, ბავშვთა უფლებების დაცვა და ბავშვზე მავნე ზემოქმედების პრევენცია;

10. ადგილობრივ დონეზე ადამიანის უფლებათა დაცვის, ანტი-დისკრიმინაციისა და ინკლუზიის ხელშეწყობა;

11. კერძო-საჯარო დიალოგი და პარტნიორობა ადგილობრივ დონეზე;

12. საერთაშორისო დონორებთან თანამშრომლობა და განვითარების პროექტებისთვის საერთაშორისო დაფინანსების მოძიების წარმატებული გამოცდილება;

13. ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობა;

14. საკრებულოს მაღალი პოლიტიკური კულტურა, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოზე ეფექტიანი ზედამხედველობა და საკრებულოს წევრის ანგარიშვალდებულება მოსახლეობის წინაშე. (ნომინაცია საკრებულოთათვის)

2022-2023 წლების კარგი პრაქტიკების კონკურსი ტარდება ევროკავშირის (EU), დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), ასვე აშშ-ს  საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით.
საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, დონორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით, 2018 წლიდან ახორციელებს საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამას (Best Practice Program), რომელიც ევროპის საბჭოს მიერ აღიარებული ინსტრუმენტია კარგი მმართველობის წარმატებული მაგალითების გამოვლენისა და გაზიარებისთვის.