სანდრო სორდიამ Euronest - Corleap ერთობლივ სემინარში მიიღო მონაწილეობა