საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის (BPP) 2021 წლის კონკურსში გამარჯვებული მუნიციპალიტეტების დაჯილდოება