აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ღონისძიება