ადგილობრივ თვითმმართველობათა ფორუმის მეორე შეხვედრა