დავით მელუა - კანონი შშმ პირების უფლებების შესახებ და ადგილობრივი თვითმმართველობა