ხელმძღვანელობა

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის მთავარ მმართველ ორგანოს წარმოადგენს ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს ასოციაციის საქმიანობის ყველა მიმართულების შესახებ. ეროვნული ასოციაციის წარმომადგენლობით ფუნქციას ახორციელებს ასოციაციის პრეზიდენტი. ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტები ასოციაციის პრეზიდენტის დავალებით კურირებენ ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს და ზედამხედველობას უწევენ შესაბამისი კომისიების მუშაობას.

სახელი,გვარი თანამდებობა წარმომადგენლობა
კახა კალაძე პრეზიდენტი თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი
გიორგი ტყემალაძე ვიცე-პრეზიდენტი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
თამარ ტალიაშვილი  ვიცე-პრეზიდენტი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი


აღმასრულებელი საბჭო

ლევან კუპრეიშვილი

აღმასრულებელი საბჭოს წევრი სენაკის მუნიციპალიტეტის მერი
ნინო ქავთარაძე აღმასრულებელი საბჭოს წევრი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
მირიან ქათამაძე აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი
ანა ბაქრაძე  აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

ონის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დეპუტატი
ამირან გიგინეიშვილი აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი
გიორგი ღურჯუმელიძე აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
გიორგი დაბრუნდაშვილი აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი

თამარ კოდოშვილი

აღმასრულებელი საბჭოს წევრი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი
იანა ბერიანი აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი
რობიზონ ყავრელიშვილი აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

შოთა ნარეკლიშვილი

აღმასრულებელი საბჭოს წევრი თელავის მუნიციპალიტეტის მერი
ლაშა ჭიჭინაძე აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი