საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის (BPP) 2021 წლის კონკურსში გამარჯვებული მუნიციპალიტეტების დაჯილდოება

25 დეკემბერი 2021