ათეა-მ საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითების მქონე ორი მუნიციპალიტეტი სპეციალური პრიზებით დააჯილდოვა

18 ოქტომბერი 2018