ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერი : ზვიად (დავით) მხეიძე 

N სახელი, გვარი   თანამდებობა საარჩევნო ფორმა წარმდგენი პოლიტიკური
პარტია
1     ასლან
საგანელიძე
საკრებულოს თავმჯდომარე პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
2 დავით
ხუციშვილი
საკრებულოს თავმჯდომარის
მოადგილე
მაჟორიტარული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
3 ზაალ
მეტრეველი
საკრებულოს თავმჯდომარის
მოადგილე
მაჟორიტარული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
4 დავით
გოგსაძე
საკრებულოს თავმჯდომარის
მოადგილე
მაჟორიტარული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
5 პაატა
მაჭანკალაძე
ფრაქციის ,,ქართული ოცნება -
დემოკრატიული საქართველო“ 
თავმჯდომარე
პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
6 მაია 
კაციტაძე
ფრაქციის ,,ქართული ოცნება -
დემოკრატიული საქართველო“ 
თავმჯდომარის მოადგილე
მაჟორიტარული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
7 ამირან
ლომთაძე
ფრაქციის ,,ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა" თავმჯდომარე
პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა''
8 ბაქარ
გობეჯიშვილი
ფრაქციის ,,ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა" თავმჯდომარის მოადგილე
პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა''
9 ელიზბარ 
კობახიძე
სამანდატო საპროცედურო საკითხთა
და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე
პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
10 ბაქარ 
ბაკურაძე
სოციალურ საკითხთა კომისიის
თავმჯდომარე
პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
11 თენგიზ
გელოვნიშვილი
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის
თავმჯდომარე
პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
12 მერაბ
ჩიტალაძე
ქონების მართვისა და ბუნებრივი
რესურსების საკითხთა კომისიის
თავმჯდომარე
მაჟორიტარული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
13 სიმონი
ჭელიძე 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა
და ინფრასტრუქტურის კომისიის
თავმჯდომარე
მაჟორიტარული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
14 ლევან
ჯმუხაძე
საკრებულოს წევრი პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
15 ნათია
მარგველიძე
საკრებულოს წევრი პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
16 გიორგი 
მურუსიძე
საკრებულოს წევრი პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
17 ბექა
ოშხერელი
საკრებულოს წევრი პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
18 ელევნორა
ბედენაშვილი
საკრებულოს წევრი პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
19 ქრისტინე
კობახიძე
საკრებულოს წევრი პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
20 ესმა
მაისაშვილი
საკრებულოს წევრი პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
21 დავით
მიქიაშვილი
საკრებულოს წევრი მაჟორიტარული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
22 მურმან
ქველიძე 
საკრებულოს წევრი მაჟორიტარული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
23 ბაკურ
სანთელაძე
საკრებულოს წევრი მაჟორიტარული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
24 ნინო
ჯოხაძე
საკრებულოს წევრი მაჟორიტარული
საარჩევნო სისტემა
,,ქართული ოცნება –
დემოკრატიული საქართველო’’
25 ლელა 
რობაქიძე
საკრებულოს წევრი პროპორციული საარჩევნო
სისტემა
,,ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა''
26 ანა
ნემსწვერიძე
საკრებულოს წევრი პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა''
27 ლევან
ქვათაძე
საკრებულოს წევრი პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,საქართველოსთვის"
28 სოსო
ჭელიძე
საკრებულოს წევრი პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,საქართველოსთვის"
29 მაკა
გოცირიძე
საკრებულოს წევრი პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,საქართველოსთვის"
30 ბეჟან
დარახველიძე
საკრებულოს წევრი პროპორციული
საარჩევნო სისტემა
,,ლელო"