შეხვედრა დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის შემუშავებაზე

12 ივნისი 2018