“ღია მმართველობა ადგილობრივ დონეზე - ქალაქები იწყებენ ქმედებას”

17 ივლისი 2018