საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივმოქმედი დელეგაციები დაამტკიცეს

3 მარტი 2018

საქართველოს ადგილობრივ თვიმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს XXX სხდომაზე საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივმოქმედი დელეგაციები დაამტკიცეს