ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაცია განხორციელებულ პროექტებს აჯამებს

17 ნოემბერი 2011

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია რეგიონებში განხორციელებულ პროექტებს აჯამებს.