დეცენტრალიზაციის და თვითმმართველობის განვითარების ორიენტირები

13 ივნისი 2017

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის მიერ მომზადდა დეცენტრალიზაციის და თვითმმართველობის განვითარების ორიენტირები. ეს დოკუმენტი შემუშავებულია ასოციაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ, გაეროს განვითარების პროექტის  მხარდაჭერით. იგი ქვეყნდება საჯარო განხილვისა და დაინტერესებული პირებთან კონსულტაციების გასავლელად.თანადართულ დოკუმენტზე თქვენი შენიშვნები, წინადადებები და რეკომენადაციები შეძლიება გამოაგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტით შემდეგ მისამართზე: office@nala.ge

იხ. დეცენტრალიზაციის ორიენტირები