საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნულმა ასოციაციამ საქართველოს რეგიონებში საკონსულტაციო შეხვედრები დაასრულა

15 მაისი 2017

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის აროვნულმა ასოციაციამ საკონსულტაციო შეხვედრები გამართა, საქართველოს ცხრა რეგიონსა და აჭარის ა.რ. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან. 

შეხვედრებზე განხილული იყო საქართველოს ორგანულ კანონში "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" შესატანი ცვლილებები და ასევე მოსაზრებები თვითმმართველობის სისტემაში გასატარებელი ცვლილელების შესახებ. მთელი საქართველოს მასტაბით ამ განხილვებს თვითმმართველობის 170 წარმომადგენელი დაესწრო. რეგიონული განხილვები გაიმართა გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით.

იხ. რეგიონული შეხვედრების შემაჯამებელი ოქმი