საგრანტო კონკურსი მუნიციპალიტეტებისთვის

20 მარტი 2017

ევროპის საბჭომ პროგრამული ჩარჩო თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი საქართველოს მუნიციპალიტეტებისთვის. საგრანტო კონკურსის მიზანია თანამშრომლობის წახალისება მუნიციპალიტეტებს შორის.