მოქალაქე ჟურნალისტი

22 ივლისი 2016

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულ ასოციაციაში 2015 წლიდან ხორციელდება პროექტი “ადგილობრივი ხელისუფლება, როგორც განათლებისა და ცნობიერების მამოძრავებელი ძალა” (LADDER).

პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი გახლავთ მოქალაქე ჟურნალისტების ქსელის შექმნა, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ აღნიშნულ პროექტში მონაწილე 23 ქვეყნის მოქალაქე ჟურნალისტი.

კონკურსის შედეგად, აგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულმა ასოციაციამ შეარჩია ორი მოაქალაქე ჟურნალისტი,  26 წლის სალომე ლემონჯავა და 21 წლის ნათია შაკაია.

პროექტის წესების თანახმად, ჟურნალისტებმა ექვსი თვის განამვლობაში უნდა დაწერონ სტატიები შემდეგ თემატიკებზე: სიღარიბის დაძლევა, კლიმატური ცვლილებები, ტოლერანტობა, ადგილობრივი ქმედებები გლობალური გავლენებისთვის და სხვ.

წლის ბოლოს პროექტის ხელმძღვანელობა გამოავლენს საუკეთესო სტატიების ავტორებს, რომლებიც გაემგზავრებიან ტრეინინგზე საზღვარგარეთ.

იხილეთ სტატიები:

საფრთხე, რომელსაც მანქანებისგან უნდა ველოდოთ - ნათია შაკაია

არაფრიდან ოცნების ადგილამდე - ნათია შაკაია 

მსოფლიო რასიზმის კვალდაკვალ - ნათია შაკაია 

სიღარიბე ქუჩებში - ნათია შაკაია 

ლოკალური ქმედებები გლობალური ზემოქმედებისთვის - სალომე ლემონჯავა

სახელმწიფო და კერძო სექტორის ჩართულობა - ნათია შაკაია 

დედამიწის მომავალი კლიმატური ცვლილებების მოლოდნიში - ნათია შაკაია 

მოქალაქეების მონაწილეობა - სალომე ლემონჯავა

ტოლერანტობა და თანასწორობა - ნათია შაკაია

ტოლერანტობა და ჩართულობა - სალომე ლემონჯავა

რატომ შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი მოქალაქეების ჩართულობა - ნათია შაკაია

ჯანსაღი გარემო მომავალია - სალომე ლემონჯავა

სიღარიბე და განვითარება - სალომე ლემონჯავა

მოქალაქეების ჩართულობა - სალომე ლემონჯავა

საჯარო და კერძო სექტორის ჩართულობა - სალომე ლემონჯავა

მედიცინის განვითარება წლების განმავლობაში - ნათია შაკაია

PPP - ორი განსხვავებული მხარე ერთი მიზნისთვის - ნათია შაკაია

ჯამრთელობა და კარგად ყოფნა - ნათია შაკაია