“მერები, ლიდერები ცვლილებისათვის” სამუშაო შეხვედრა

23 თებერვალი 2016

“მერები, ლიდერები ცვლილებისათვის” სამუშაო შეხვედრა

ლიდერობის შესახებ სამუშაო შეხვედრა ორგანიზებულია „ადგილობრივი ხელისუფლების  ინსტუტუციონალური ჩარჩოების გაძლიერება“ თემატური პროექტის ფრაგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროპის საბჭოს ექსპერტული  ადგილობრივი მმართველობის რეფორმების ცენტრის, დემოკრატიის გენერალური დირექტორიატისა და ადგილობრივ და რეგიონალური ხელისუფლებების კონგრესის მიერ. ეს პროგრამა დაფუძნებულია ევროკავშირის და ევროპის საბჭოს მიერ, ევროპის საბჭოს 2015-2017 წლების პროგრამული თანამშრომლობის ჩარჩოში სომზეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს, მოლდოვეთის, ურკაინისა და ბელორუსიისათვის.

 

სამუშაო შეხვედრა ორ ნაწილად განხორციელდა. პირველი სესია, რომელიც გასული წლის ნოემბერში ჩატარდა, იყო შესაძლებლობა მერებისთვის, გაეცვალათ გამოცდილება ქართველ და ევროპელ კოლეგებთან, ადგილობრივ თვითმმართველობაში და განსაკუთრებით ეთიკური და წარმატებული პოლიტიკის განსაზღვრაში; ასევე, თუ როგორ უნდა მოეხდინათ მოქალაქეების მოზიდვა და ჩართულობა დადებითი და ეფექტური მეთოდებით. მეორე სესია ეთმობა ადგილობრივ ღირებულებებსა და ეთიკურ მოქცევას, მერებისა და გამგებლების მომზადებას ეფექტურ და სტრატეგიულ დაგეგმარებაში, შესაბამისი დაინტერესებული პირების ჩართვას და მოქალაქეთათვის გამოცდილების ხელისშეწყობას. ეტიკურ პოლიტიკასა და კარგ მმართველობას შორის ურთიერთობის გაგების გაუმჯობესება.

სამუშაო შეხვედრის მიზანია, ადგილობრივი წარმატებული პროექტების ხელმძღვანელობის შესახებ ზოგადი წარმოდგენის შექმნა, ცნობადობის ამაღლება ეთიკურ გადაწყვეტილებების მიღებაში და ადგილობრივი მმართველობის პრაქტიკურ რეკომენდაციებში.