საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია სამოქალაქო მობილიზაციის პროექტს იწყებს

31 ოქტომბერი 2014

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია, ევროპის კავშირის ფინანსური ხელშეწყობით, იწყებს თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეების ხელშეწყობისა და სამოქალაქო მობილიზაციის პროექტს. ამ პროექტის მიზანია ყველა მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო აქტიურობის წახალისება, ადგილობრივი სათემო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართვა მმართველობით პროცესებში. პროექტი აქტიურად ითანამშრომლებს საქართველოს მთავრობასთან და საქართველოს პარლამენტთან ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მექანიზმების დანერგვისთვის.

ამ პროექტის ფარგლებში 1 ნოემბერს თბილისში, სასტუმროში “ჰოლიდეი ინნ” გაიმართება ეროვნული კონფერენცია “სამოქალაქო საზოგადოება ადგილობრივი დემოკრატიისთვის”. კონფერენციას დაესწრებიან საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. მონაწილეები შეაჯამებენ 2013-14 წლების ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის შედეგებს და დასახავენ სამომავლო თანამშრომლობის გზებს.

დამატებით იხილეთ:

ghn.ge 

ipn.ge