საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნულ ასოციაციის ეროვნულმა ასამბლეამ აღმასრულებელი საბჭო დაამტკიცა

4 სექტემბერი 2014

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის ეროვნულ ასამბლეაზე აღმასრულებელი საბჭოს განახლებული შემადგენლობა დაამტკიცეს. ეროვნულ ასამბლეაზე აღმასრულებელი საბჭოს 23-კაციან ერთიან სიას მოწვეულმა დელეგატებმა კენჭი უყარეს და ერთხმად დაამტკიცეს.