"ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი

11 ნოემბერი 2013

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია წარმოგიდგენთ "ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის პროექტს.  პროექტის სრული ტექსტი იხილეთ ბმულზე.

განმარტებითი ბარათი "ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის თაობაზე იხილეთ ბმულზე.