დამხმარე სახელმძღვანელო ადგილობრივი თვითმართველობის იურისტებისათვის

13 სექტემბერი 2013

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ადგილობრივი თვითმმართველობის იურისტებისათვის და საარჩევნო პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობის როლს და სხვა საკანონმდებლო ასპექტებს მოიცავს. იხ. სახელმძღვანელოს სრული ვერსია