მოწვევა ჟურნალისტებისათვის

20 თებერვალი 2013

მოწვევა ჟურნალისტებისათვის სამეცნიერო-ჟურნალისტურ ექსპედიციებსა და ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად (იხ. განაცხადი და სააპლიკაციო ფორმა)