მიმართვა საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საერთაშორისო პარტნიორებს

6 თებერვალი 2013

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია მიესალმება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის შესახებ საჯარო განცხადებას და რეფორმის მომზადებისა და კოორდინაციის მიზნით სამინისტროსთან სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. ჩვენ გვჯერა, რომ  2004 წელს დაწყებული ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა გააგრძელებს საქართველოს მუნიციპალიტეტებისა და თვითმმართველი ქალაქების გაძლიერებას, რომლის შედეგი იქნება ადგილობრივ დონეზე მეტი ფინანსური რესურსებისა და კომპეტენციების გადაცემა.  ამ მიზნით თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია აპირებს ძალიან აქტიურად ითანამშრომლოს გადაწყვეტილების მიმღებ ყველა პირთან, ასევე თვითმმართველ ერთეულებთან, რათა მიღებული იქნეს  ადგილობრივი თვითმმართველობების და მოსახლეობის რეალურ საჭიროებზე დაფუძნებული დაბალანსირებული გადაწყვეტილებები. თვითმმართველობის ეროვნულმა ასოციაციამ 2012 წლის ნოემბერში წერილით მიმართა რეგიონული განვითარების სამინისტროს. მინისტრისგან, დავით ნარმანიასგან, მიღებული პასუხის თანახმად ასოციაციასთან საკონტაქტო პირად მინისტრის მოადგილე დასახელდა.

 

ჩვენთვის სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია არ მიიპატიჟეს თვითმმართველობის რეფორმასთან დაკავშირებით წინა წლის დეკემბერში ჩამოყალიბებულ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის მისაღებათ. ჩვენ არც კი ვიყავით გაფრთხილებული სამინისტროს გეგემის შესახებ.  უფრო მეტიც, არცერთი ადგილობრივი არჩეული პირი (არც მმართველი კოალიციიდან, არც „ნაციონალური მოძრაობიდან“) არ ყოფილა გაფრთხილებული სამინისტროს მხრიდან აღნიშნულ გეგმებსა თუ იდეებზე. თუმცა არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციებში გავრცელებული ძალიან ბევრი არაოფიციალური დოკუმენტი, ასევე ჭორები სამინისტროს სამომავლო გეგმების შესახებ. ასეთი გაურკვევლობა იწვევს დიდ არეულობას და არღვევს თვითმმართველი ერთეულების კონსტიტუციურ უფლებას დროულად და ეფექტური მეთოდის გამოყენებით ჩაერთონ კონსულტაციებში იმ საკითხებზე, რომელიც მათზე პირდაპირ ზეგავლენას მოახდენენ.

 

ჩვენ მოვუწოდებთ სამინისტროსა და საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციებს გაითვალისწინონ ის ფაქტი, რომ საქართველო არის მიერთებული ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპულ ქარტიას და საქართველოს მთავრობას აქვს აღებული ვალდებულებები დაიცვას ამ საერთაშორისო დოკუმენტის პრინციპები. გარდა ამისა, არსებობს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (Rec(2004)12), რომელიც განსაზღვრავს თვითმმართველი ერთეულებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციების ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ რეფორმის მომზადების, ჩამოყალიბების, განხორციელებისა და შეფასების პროცესში ჩართულობის კონკრეტულ პირობებს.

 

მიმართვას ჩვენ თან ვურთვავთ რეკომენდაციას Rec(2004)12 და ვიმედოვნებთ, რომ სამინისტროს და საერთაშორისო ორგანიზაციების ოფიციალური პირები გააკეთებენ შესაბამის დასკვნებს. თავის მხრივ, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია ძალიან დიდი ინტერესით დააკვირდება მოვლენების შემდგომ განვითარებას და ევროპული ქარტიის (მუხლი 6,  პუნქტი 4), საქართველოს კონსტიტუციის (მუხლი 1011, პუნქტი 3) და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონის (მუხლი 7, პუნქტი 3; მუხლი 4, პუნქტი 2) დარღვევის შემთხვევაში იტოვებს უფლებას ოფიციალურად მიმართოს  ევროპის საბჭოს კონგრესის გენერალურ მდივანს და მინისტრთა კომიტეტის წევრებს სასწრაფო სესიის მოწვევის მოთხოვნით, რათა მიღებული იქნეს შესაბამისი ზომები წევრ-ქვეყანაში ადგილობრივი თვითმმართველობის დასაცავად.

 

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტი

 

მამუკა აბულაძე