შეხვედრა ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის განვითარების პროექტის დირექტორთან

2 აგვისტო 2012

14 ივლისს ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის განვითარების პროექტის დირექტორი ლევან სამადაშვილი საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრებსა და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს შეხვდა.