მუნიციპალიტეტების როლი რეგიონულ-განვითარებაში: მიღწევები და გამოწვევები საქართველოში

17 ნოემბერი 2011

მუნიციპალიტეტების როლი რეგიონულ-განვითარებაში: მიღწევები და გამოწვევები საქართველოში.