საქართველოს რეგიონული განვითარების სტრატეგია

16 ნოემბერი 2011

რეგიონულ განვითარებაში მუნიციპალიტეტების როლის შესახებ კონფერენცია გაიმართა.