სტრასბურგში (საფრანგეთი) ხელი მოეწერა საგრანტო ხელშეკრულებას

3 სექტემბერი 2017