ადგილობრივი დაფინანსების ნიშნულების პროგრამის გაცნობა საქართველოს მუნიციპალიტეტებისათვის

3 თებერვალი 2016