„სამოქალაქო საზოგადოება ადგილობრივი დემოკრატიისთვის“.

3 ნოემბერი 2015