რეგიონული შეხვედრა თემაზე „მობილიზებული სამოქალაქო საზოგადოება ადგილობრივი დემოკრატიისთვის“.

3 მაისი 2014