კონფერენცია თემაზე - ტერიტორიული ერთეულების როლი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებაში;

3 ოქტომბერი 2013