ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური ჩარჩოს გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში

29 აგვისტო 2013