18-19 ივნისი, რიგა, „ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის შეცვლა - ფოკუსირება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე

19 ივნისი 2013