სამეცნიერო-ჟურნალისტური ექსპედიცია კახეთის რეგიონში (11-12 აპრილი, საქართველო)

12 აპრილი 2013