ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის 22-ე სესია (19-21 მარტი, 2013)

21 მარტი 2013