სემინარი დეცენტრალიზაცია და მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში: მიღწევები და გამოწვევები (29 მარტი, 2012, თბილისი, საქართველო)

29 მარტი 2012