შემაჯამებელი კონფერენცია: საჯარო ინვესტიციების მართვა მუნიციპალურ დონეზე (23 მარტი, თბილისი, საქართველო)

23 მარტი 2012