აღმასრულებელი საბჭოს სხდომა, 17.02.2012. თბილისი, საქართველო

17 თებერვალი 2012